LCPS: afkondiging fase 2b, opschaling coronacapaciteit

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat sinds deze week het geactualiseerde 'Opschalingsplan COVID-19' van kracht is: coronacapaciteit wordt opgeschaald en zorg die even kan wachten afgeschaald. Volgens het LCPS is dit nodig omdat het aantal coronapatiënten blijft stijgen en sommige regio's de druk niet aan kunnen. Daarnaast verloopt de spreiding van patiënten moeizaam.

Op dit moment liggen er ruim 1.300 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan ruim 270 op de ic. Volgens prognoses van het LCPS hebben we bij een gelijke patiënten-instroom over twee weken te maken met meer dan 2.100 coronapatiënten, waarvan ruim 360 op de ic. Gaat de instroom harder stijgen, dan voorspelt het LCPS 500 ic-patiënten.

Meer bedden nodig

Dagelijks krijgt het LCPS 4 à 5 bedden aangeboden zodat patiënten verplaatst kunnen worden, maar het aantal aanvragen is 10 à 20 per dag. Het LCPS roept ziekenhuizen dan ook op elkaar te helpen en bedden vrij te geven, om zo de COVID-zorg te verdelen en de zorg toegankelijk te houden. De hele maand november blijven het LCPS en de RCPS'en in de weekenden open, dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur.

Bekijk de actuele cijfers