LCG: Voorzichtig optimisme over beschikbaarheid IC-medicatie

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen is voorzichtig optimistisch over de voorraad van essentiële geneesmiddelen op de IC. Er is voor meer dan 14 dagen beschikbaar, maar de verdeling over de ziekenhuizen vraagt nog wel aandacht. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers op haar website.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen zorgt voor inzicht in de beschikbaarheid van IC-geneesmiddelen. Van enkele individuele geneesmiddelen zijn kleinere voorraden, maar daarvoor zijn goede alternatieve geneesmiddelen beschikbaar. Daarnaast is het mogelijk om sommige middelen zelf te bereiden, waardoor de verwachting is dat er geen tekorten zullen ontstaan.

LCG als aparte stichting

Vanwege de aanhoudende vraag naar geneesmiddelen wordt het LCG ondergebracht in een aparte stichting. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie en Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zullen een rol krijgen in deze stichting. Ook zal er nauwe betrokkenheid zijn van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, om zo aansluiting te houden met de eerste lijnszorg.

Lees meer op de website van de NVZA