LCG adviseert Propofol-sparend beleid tegen dreigend tekort

Het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) adviseert ziekenhuizen om een ‘Propofol-sparend beleid’ te hanteren. Concreet adviseert het LCG om COVID-19 patiënten op de ICU - indien mogelijk - met andere sedativa dan propofol te behandelen. Daarnaast wordt geadviseerd om het gebruik van propofol bij behandelingen te minimaliseren en alternatieven te overwegen.

Het LCG uit haar zorgen dat er op middellange termijn schaarste kan ontstaan aan propofol vanwege de hoeveelheid COVID-19 patiënten en het opstarten van de reguliere zorg. Het Propofol-sparend beleid moet dit voorkomen. Het LCG heeft het advies gezamenlijk met de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen (ATG) opgesteld, met afgevaardigden van de NVA, de NVIC en de NVZA. Het LCG blijft zich inzetten om de beschikbaarheid van propofol te vergroten.

Lees meer
Naar protocol Alternatieve sedatie