Landelijke richtlijn Psychosociale ondersteuning zorgprofessionals

In tijden van crisis en bij ingrijpende gebeurtenissen in de dagelijkse praktijk kunnen medisch specialisten en andere zorgprofessionals voortaan de nieuwe richtlijn 'Psychosociale ondersteuning zorgprofessionals' gebruiken als algemene standaard. De richtlijn is ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises samen met een groot aantal zorgpartijen, waaronder de Federatie.  

De richtlijn bevat zowel inhoudelijke (Hoe reageer je als professional en werkgever op incidenten of rampen in de zorg?) als organisatorische adviezen (Hoe richt je een structuur voor opvang in) en geeft daarmee praktische handvatten hoe de psychosociale ondersteuning kan worden georganiseerd. 

De coronacrisis vormde de aanleiding voor de ontwikkeling van de beleidsrichtlijn. Zorgprofessionals moesten in onzekere en stressvolle situaties hun werk doen waarmee grote behoefte ontstond aan een landelijke standaard zoals deze beleidsrichtlijn.  

Download de richtlijn op www.richtlijnzorgprofessionals.nl.  

Lees het nieuwsbericht van ARQ