Landelijke patiëntenspreiding blijft nodig ondanks daling ic-opnames

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht de komende weken een verdere daling van het aantal ic-opnames. Het aantal opnames bedraagt op vrijdag 21 mei 608, 13 minder dan de dag ervoor. Met name de opnames onder 60-plussers neemt fors af. Dit maakt het afschalen naar 1.350 ic-bedden mogelijk. De LCPS benadrukt dat de huidige cijfers nog steeds hoog zijn. ‘Het blijven spreiden van patiënten over de regio’s blijft nodig’, schrijft het LCPS in haar medisch bulletin.

Volgens het LCPS kan de spreekwoordelijke vlag pas uit als het vaccinatie-effect zich niet alleen in de kliniek, maar ook op de ic manifesteert. Daarnaast mag de non-COVID-zorg niet worden opgeschaald. Tot die tijd blijft landelijke spreiding noodzakelijk, om zo de druk in de ziekenhuizen tussen de regio’s te blijven verdelen. ‘Dit is ook relevant met het oog op de inhaalslag die we moeten maken met de uitgestelde zorg: zo hebben we straks de best mogelijke startpositie’, meldt het LCPS.

Terugplaatsen

Met de afnemende instroom ontstaat er geleidelijk meer ruimte voor terugplaatsingen. ‘Het belang van de patiënt is daarbij leidend’, zegt het LCPS. ‘In principe plaatsen wij geen ic-patiënten terug, omdat vaker vervoeren nadelige effecten kan hebben op de behandeling en het herstel van de patiënt. Toch is er een groep patiënten die niet ic-behoeftig meer is maar wel op de ic blijft liggen. Vooral in kleinere ziekenhuizen, waar de zorgzwaarte te hoog is voor de kliniek. Topklinische ziekenhuizen kunnen deze patiënten wellicht wel ontvangen. Als deze patiënten worden aangemeld, beoordeelt onze Chief Medical Officer per casus of terugplaatsing mogelijk en gewenst is.’

Bekijk de actuele cijfers