Landelijke coördinatie voor bestrijding COVID-19

Minister de Jonge van Volksgezondheid heeft verschillende instanties opgericht die zorgen voor landelijke coördinatie tijdens de COVID-19 crisis. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) coördineert de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen, en bewaakt de zorgcapaciteit van (IC)-bedden in de ziekenhuizen. De Taskforce Diagnostiek, onder leiding van de NVMM, zorgt voor landelijke coördinatie ten aanzien van de testcapaciteit. De coördinatie van de landelijke inkoop en verdeling van medische hulpmiddelen ligt bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. De minister heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd en benadrukt in zijn brief dat de crisis vraagt om samenwerking van alle ziekenhuizen.

Maatregelen tekorten geneesmiddelen

Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft de Tweede Kamer separaat geïnformeerd over de beschikbaarheid van geneesmiddelen met betrekking tot COVID-19. De minister geeft in zijn brief aan dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de beschikbaarheid van geneesmiddelen gaat monitoren. Het gaat specifiek om geneesmiddelen die worden gebruikt op de Intensive Care (IC) en voor de behandeling van Covid-19 patiënten. Deze monitoring gaat in overleg met de vereniging van ziekenhuisapothekers en de vereniging van intensivisten.

Continuïteit van zorg en ondersteuning

Het ministerie van VWS geeft aan dat de continuïteit van zorg ook op de lange termijn gewaarborgd dient te worden. Gezamenlijk met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn er maatregelen genomen die voorkomen dat zorgaanbieders in financiële problemen raken. Daarnaast is er gekeken naar compensatie voor (meer)kosten die zijn gemaakt vanwege COVID-19. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt er ook gekeken of en op welke wijze er aan zorgverleners van wie nu extra inzet wordt gevraagd een bonus kan worden toegekend.

COVID-gerelateerd onderzoek

Voor onderzoek naar het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en voor spoedig herstel van COVID-19 patiënten is financiering beschikbaar gesteld. Op verzoek van VWS heeft ZonMw een expertgroep gevraagd om onderzoeksvoorstellen te prioriteren. Het kabinet overweegt daarnaast om extra middelen beschikbaar te stellen voor vaccinontwikkeling via de ‘Coalition for Epidemic Preparedness Innovations’ (CEPI). Tot slot onderzoekt Sanquin samen met het RIVM en de GGD of plasma van herstelde covid-19 patiënten als therapie ingezet kan worden bij coronapatiënten. De eerste plasma’s met antistoffen tegen het coronavirus zijn op zijn vroegst eind april beschikbaar.

Volgende week zal minister De Jonge de Tweede Kamer wederom informeren over de bestrijding van het corona-virus.