Landelijk netwerk CMIO en Federatie slaan handen ineen

De Federatie Medisch Specialisten en het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL gaan de komende jaren samenwerken op de gebieden gegevensuitwisseling, het verminderen van administratielast en digitale innovatie. Op deze wijze willen zij de inbreng van alle medisch specialisten bundelen en eenduidig voor het voetlicht brengen.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Federatie Medisch Specialisten op 26 september jl. werd de samenwerking tussen het Landelijk netwerk CMIO en de Federatie bekrachtigd door de overhandiging van het visiedocument CMIO 2025 door internist-nefroloog en voorzitter van het Landelijk netwerk CMIO Iris Verberk aan Federatievoorzitter Marcel Daniëls. De samenwerking vindt plaats vanuit het ‘Platform CMIO netwerk’ van de Federatie waarin individuele medisch specialisten en vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen deelnemen. Het ‘Platform CMIO netwerk’ zal betrokken zijn bij de ontwikkeling van landelijk beleid over gegevensuitwisseling. Bijvoorbeeld met betrekking tot de wettelijke verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling die bindend is voor zorgprofessionals, zorginstellingen en ict-leveranciers.

Transformatie CMIO

De CMIO slaat als praktiserend arts met kennis van informatietechnologie een brug tussen ict en de gezondheidszorg. En heeft een transformatie ondergaan van de traditionele epd-dokter in het ziekenhuis naar een volwaardige partner op strategisch niveau in het gehele zorgnetwerk van het ziekenhuis. De CMIO heeft daarmee een strategische rol en voortrekkersfunctie in de digitalisering van de zorg in het ziekenhuis en is door de medische staf gemandateerd en erkend gesprekspartner van de raad van bestuur. Speciale aandacht gaat uit naar processen en technologische innovaties die communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren tussen patiënt en zorgprofessional, alsmede tussen de zorgprofessionals onderling, zodat zorg op afstand en samenwerken in een zorgnetwerk echt mogelijk zijn. Daarnaast zet de CMIO zich in voor de ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties, zoals de inzet van geavanceerde data-analyse technologie voor het verbeteren en voorspellen van zorguitkomsten uit routinematig verzamelde gegevens. De CMIO stimuleert daarnaast digitale vaardigheden en gedragsverandering bij artsen, zodat huidige en toekomstige collegae de technologische veranderingen in de zorgsector kunnen toepassen. Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft inmiddels een CMIO aangesteld. De ambitie is om het aantal CMIO's in Nederland uit te breiden, zodat hun expertise in ieder ziekenhuis beschikbaar is.

Agenda richting 2025

In het visiedocument CMIO 2025 wordt een agenda richting 2025 gepresenteerd op het stimuleren van informatie-uitwisseling en het creëeren van draagvlak bij patiënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en zorgnetwerken, alsmede het initiëren van digitale samenwerkingsverbanden en richting geven aan technologische innovatie.

Lees het visiedocument CMIO 2025
Lees meer over gegevensuitwisseling