Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen opgericht

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) is het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen opgericht. De landelijke coördinatie is noodzakelijk gezien de sterk groeiende vraag naar geneesmiddelen op de intensive care.

Noodzakelijk voor IC-capaciteit

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen heeft dagelijks contact met ziekenhuisapotheken en groothandels om een actueel beeld te krijgen van de voorraad. Naast de monitoring helpt het coördinatiecentrum bij het vergroten van de beschikbaarheid van medicijnen uit het buitenland. Daarnaast wordt beoordeeld welke geneesmiddelen door ziekenhuisapothekers zelf bereid kunnen worden.

Samenwerking

De NVZA werkt in het het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen samen met met de NVZ, de NFU, de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf, de IGJ en het CBG. Ook het Meldpunt geneesmiddelentekorten van CBG en IGJ is betrokken. Dit Meldpunt kijkt naast de medicatie voor coronapatiënten ook naar de beschikbaarheid van overige geneesmiddelen. Bovendien kijken de IGJ en CBG naar de mogelijkheid om veterinaire geneesmiddelen in te zetten en kijken de instituten welke voorraden er bij privéklinieken beschikbaar zijn.

Lees het nieuwsbericht op de website van het ministerie.