Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, worden gezamenlijk ingekocht en verdeeld over het land. Binnen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen zijn hierover afspraken gemaakt.

Binnen het consortium worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld beademingsapparatuur, maskers, schorten en de diagnostische testen. Het consortium hanteert de richtlijnen van het RIVM om te zorgen dat de materialen veilig zijn. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is opgericht onder leiding van het ministerie van VWS. Een team van professionals uit ziekenhuizen, leveranciers en producenten werken in het landsbelang samen op de inkoop van hulpmiddelen.

Lees meer op Rijksoverheid.nl.