Kostprijsonderzoek medische vervolgopleidingen vertraagd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) startte in 2019 met een uitgebreid kostprijsonderzoek naar de kosten van opleiden in de ongeveer 90 instellingen in Nederland waar toekomstige specialisten worden opgeleid. Door de coronamaatregelen is de afronding van het onderzoek verschoven naar het vierde kwartaal 2022. Eventuele wijzigingen die uit dit onderzoek voortkomen, kunnen pas per 2024 worden doorgevoerd in de vergoedingsbedragen. 

Het doel van de NZa is om voor de 34 opleidingen die een subsidie ontvangen in de vorm van de beschikbaarheidbijdrage, alle kosten in kaart te brengen die horen bij opleiden in de opleidingsinstelling. De NZa wil kunnen verantwoorden dat de beschikbaarheidbijdrage kostendekkend is en is daarom dit onderzoek gestart. Data die voor dit onderzoek worden verzameld zijn onder meer personele lasten, niet patiĆ«ntgebonden opleidingskosten en patiĆ«ntgebonden opleidingskosten inclusief opleiderstijd.  

De Federatie Medisch Specialisten volgt het onderzoek nauwgezet en draagt zorg voor voldoende inbreng en betrokkenheid van medisch specialisten. De Federatie heeft een werkgroep ingesteld om de NZa van de benodigde input te voorzien.