KNMG: Voornemen kabinet vuurwerk is stap in goede richting

Artsenfederatie KNMG staat positief tegenover het voornemen van het kabinet om het gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken. 'Een stap in de goede richting', zegt René Héman, voorzitter van de KNMG.

De KNMG is sinds 2015 aangesloten bij het Vuurwerkmanifest en is bezorgd over het vele onnodige en vaak zware letsel dat vuurwerk elk jaar veroorzaakt. 'Vooral de consumentenvuurpijlen zijn volgens oogartsen een belangrijke bron van oogletsel', zegt Héman. 'Gezien de vele incidenten tijdens de jaarwisseling, de slachtoffers die jaarlijks vallen en het gevaar dat vuurwerk oplevert richting hulpverleners, is het verstandig dat het kabinet nu een stap in de goede richting zet.'

De KNMG zal met haar federatiepartners de uitwerking van de maatregelen nauwlettend volgen en vindt dat hulpverleners zoals politie en ambulancemedewerkers in de toekomst ook een plezierige jaarwisseling moeten kunnen vieren.