KNMG standpunt over persoonlijke beschermingsmiddelen

De KNMG vindt dat niet van hulpverleners gevraagd of verwacht kan worden dat zij zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen zorg verlenen aan (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten. Dit schrijft de KNMG op haar website na weging van de wet, de artseneed en de KNMG-gedragsregels.

Hulpverleners hebben een individuele zorgplicht, maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten, en een medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening in brede zin. De overheid en de zorginstellingen/werkgevers moeten volgens de KNMG dus alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Lees het nieuwsbericht van de KNMG.