KNMG: beeldbellen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis roept bij artsen de wens op om patiënten via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. De KNMG geeft aan waar u aan moet denken bij beeldbellen met patiënten. Daarnaast geven zij een overzicht van - voor zover mogelijk en beschikbaar - veilige toepassingen die voldoen aan de AVG en/of NEN/ISO beveiligingsnormen voor de zorg.

Gebruik van onveilige toepassingen

Mocht het gebruik van de veilige toepassingen niet mogelijk zijn, dan kunnen minder veilige oplossingen gebruikt worden. Belangrijk is dat de patiënt dan ingestemd heeft met het gebruik van deze niet-beveiligde communicatie. Het criterium van de KNMG is welke toepassingen zélf zeggen te voldoen aan bovenstaande beveiligingsnormen voor de zorg. Zij kunnen deze veiligheid dus niet garanderen.

Omgaan met medische gegevens

De KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ geeft een volledig overzicht van de zorgvuldigheidseisen bij beeldbellen. Denk daarbij aan het goed informeren van de patiënt over de beperkingen van beeldbellen en de manier waarop de identiteit van de patiënt vastgesteld kan worden.

Bekijk het bericht van de KNMG.