Kamerbrief over opstarten reguliere zorg in de ggz

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Blokhuis van VWS dat relatief veel reguliere behandeltrajecten binnen de ggz de afgelopen maanden doorgang hebben gevonden, zowel face-to-face als via beeldbellen. Toch is ook een deel van de behandelingen en intakes in de curatieve ggz uitgesteld. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn neemt inmiddels weer flink toe, maar is nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis.

Wat betreft de herinrichting van de ggz-zorg wijst Blokhuis op e-health toepassingen die tijdens de coronacrisis een vlucht hebben genomen. ‘Voor veel patiënten blijkt e-mentalhealth een uitkomst’ schrijft hij in de brief. Blokhuis verwijst hierbij naar de richtlijn ‘ggz en corona’ van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie waarin wordt benadrukt dat de keuze voor de behandelvorm altijd het resultaat is van samen beslissen – een goed gesprek tussen de cliënt en zijn of haar zorgverlener.

Maatregelen

Op verzoek van de Tweede Kamer gaat Blokhuis in op maatregelen die genomen worden om de negatieve mentale gevolgen van de coronacrisis in te perken. Hij maakt daarbij onderscheid tussen vier doelgroepen: patiënten die een coronabesmetting doormaakten; patiënten met een al bestaande psychische kwetsbaarheid; zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers; en de algemene bevolking. In de brief stelt Blokhuis dat er in het langdurig nazorgtraject van COVID-19 patiënten aandacht moet zijn voor zowel het fysieke als mentale herstel. Hierbij wijst hij naar de leidraden van de Federatie Medisch Specialisten met adviezen voor de nazorg. Daarnaast benadrukt Blokhuis het belang van de mentale gezondheid van zorgverleners.

Wet verplichte ggz

De staatssecretaris stelt dat de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (Wvggz) op onderdelen knelt en dat op drie verschillende punten actie wordt ondernomen: Ten eerste is op 11 mei jl. een Spoedreparatiewetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. De consultatie van een tweede omvangrijker wetsvoorstel start begin juni aanstaande met het streven om dit wetsvoorstel rond december aanstaande aan de Tweede Kamer aan te bieden. Ten tweede wordt onderzocht of een vereenvoudigingsslag bereikt kan worden op de gezamenlijk opgestelde brieven en informatieproducten. Ten slotte wordt ingezet op de realisatie van een gestructureerde digitale informatievoorziening.

Monitor

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) coördineert het proces rond het opschalen van reguliere (ggz-) zorg. Wekelijks publiceert de toezichthouder een monitor met een beeld van de aard, omvang en verwachte ontwikkeling van de (uitgestelde) ggz-zorgvraag in de nabije toekomst. Op basis van de uitkomsten van de monitor wordt gezamenlijk met ggz-partijen bepaald of en welke acties nodig zijn om planbare zorg zo snel en goede mogelijk te leveren.

Lees de Kamerbrief