Kamerbrief over bevorderen van gelijkgerichtheid

Minister Van Ark voor Medische Zorg constateert dat er goede voorbeelden zijn van ziekenhuizen die zich gelijkgerichter organiseren. Medisch specialisten en ziekenhuizen ervaren sinds 2015 vooruitgang als het gaat om betere samenwerking op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over het bevorderen van gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en de raden van bestuur in ziekenhuizen.

Samen met de Federatie Medisch Specialisten en de NVZ stelt het ministerie van VWS een handreiking op om de gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en de raden van bestuur in het ziekenhuis verder te versterken. De handreiking biedt handvatten om de organisatie van ‘samen besturen’ te verbeteren. Volgens de minister is het belangrijk dat er naar de gedeelde lessen van succesvolle voorbeelden van gelijkgerichtheid wordt gekeken, zodat gelijkgerichtheid ook beter en sneller vorm kan krijgen in andere ziekenhuizen.

Dienstverband

In de brief benoemt de minister ook de voortgang van de subsidieregeling voor medisch specialisten die de overstap naar loondienst willen maken. Ze schrijft dat uit een eerdere evaluatie is gebleken dat het subsidiegeld voor een overstap naar loondienst effectiever kan worden ingezet door de subsidieregeling niet te verlengen en gelijkgerichtheid op andere manieren te bevorderen. Tot nu toe is er nog weinig gebruik gemaakt van de subsidie. De loondienstregeling biedt tot en met volgend jaar ruimte aan 80 medisch specialisten die willen overstappen. De minister heeft daarom het voornemen om de subsidie nog dit jaar extra onder de aandacht te brengen bij medisch specialisten.

Lees de Kamerbrief