Internationale COVID-19 registratie hart- en vaatklachten

Hart- en vaatpatiënten hebben een significant grotere kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus en hieraan te overlijden. Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor gezond waren. Voor een betere behandeling van deze groep is het nodig dat ziekenhuizen zo snel mogelijk informatie gaan uitwisselen en van elkaar leren. Om dat mogelijk te maken hebben cardiologen samen met partners van de Dutch CardioVascular Alliance een registratie opgezet: de CAPACITY COVID Registry.

Van zoveel mogelijk patiënten worden gegevens geregistreerd, inclusief medicijngebruik en het verloop van de ziekte. Initiatiefnemer prof. dr. Folkert Asselbergs (Universitair Medisch Centrum Utrecht en Dutch CardioVascular Alliance): ‘Wij beseffen dat van de zorg al het uiterste wordt gevraagd. We proberen deze registratie zo eenvoudig mogelijk te maken en hopen op deze manier de zorg voor patiënten met de levensbedreigende combinatie van hart- en vaatziekten en COVID-19 snel te kunnen verbeteren.’

Oproep aan ziekenhuizen, artsen en onderzoeksveld

Van de 71 Nederlandse ziekenhuizen hebben er al 36 interesse getoond om mee te doen. Ook internationaal is er belangstelling voor de registratie. De DCVA roept alle ziekenhuizen, artsen en onderzoekers op om zich indien mogelijk, zo snel mogelijk aan te sluiten bij dit initiatief en zich online aan te melden op de website van CAPACITY COVID Registry. Behandelaars van patiënten met COVID-19 vinden hier de informatie die nodig is om de registratie vanuit hun ziekenhuis mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen helpen met het registreren en analyseren van data en onderzoeksvoorstellen doen.

Lees meer op de website van de NVVC