Inspectie: maximale opschaling beddencapaciteit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) roept alle ziekenhuizen op om zich maximaal voor te bereiden op een sterke toename van patiënten. De ziekenhuizen moeten hun beddencapaciteit maximaal vergroten én deze bedden beschikbaar stellen aan het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat hierbij om de zorg aan COVID-19 patiënten en om acute of semi-acute zorg aan niet-COVID-19 patiënten.

Voorwaarden patiënten-overdracht

De IGJ vraagt ook aandacht voor een goede overdracht van patiëntenzorg. Zo moeten het doorplaatsende ziekenhuis, het overnemende ziekenhuis en de ambulance vooraf akkoord gaan met de overplaatsing. De gegevens van patiënten moeten vooraf gedeeld worden met het overnemende ziekenhuis. Tot slot moet de familie en of naasten van de patiënt geïnformeerd worden over de bestemming en verwachte aankomsttijd. De IGJ pleit ervoor om deze punten op te nemen in een sluitend protocol voor de overdracht van patiëntenzorg.

Knelpunten melden

De IGJ benadrukt daarnaast dat er voor het continueren van noodzakelijke en goede zorg meer nodig is dan het vergroten van de beddencapaciteit. De toezichthouder vraagt ziekenhuizen daarom ook om knelpunten te delen om eventuele risico’s te minimaliseren. Aandachtspunten en verbeteracties voor de landelijke spreiding van patiënten kunnen via de ROAZ-en met het LCPS worden gedeeld.

Lees het bericht op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd