Inspectie: alleen medische hulpmiddelen met CE-markering gebruiken

Vanaf 1 september mogen zorgaanbieders alleen nog medische hulpmiddelen met een CE-markering gebruiken. Voor chirurgische mondkapjes, handschoenen en voor benodigdheden voor coronatesten geldt voorlopig nog een uitzondering. In maart stond de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk alternatieve medische hulpmiddelen zonder CE-markering toe vanwege de tekorten door het coronavirus.

Zorgaanbieders mogen wel van de IGJ hun voorraden bewaren. Dit voor het geval er onverhoopt toch weer tekorten zouden ontstaan bij een mogelijke tweede golf van het coronavirus. Per 1 september is afwijken van de Wet medische hulpmiddelen (WMH) niet meer toegestaan (mondkapjes, handschoenen en testmateriaal uitgezonderd). In noodsituaties kan de IGJ voor het leveren en gebruiken van alternatieve producten een ontheffing verlenen. Een zorgaanbieder kan in dat geval contact opnemen met de IGJ, die zal beoordelen of een ontheffing noodzakelijk is.

Lees het bericht op de website van de IGJ