Informatiekaart voor communicatie over reguliere zorg

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn patiënten onzeker over wat ze kunnen verwachten van de zorg. Ook mijden patiënten nog steeds de zorg uit angst zelf besmet te worden of de zorg te veel te belasten. Een nieuwe informatiekaart van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) helpt zorgverleners om met hun patiënten over het opstarten van de reguliere zorg te communiceren.

De informatiekaart van de NZa sluit aan bij de boodschap van de Federatie Medisch Specialisten dat het ziekenhuis een veilige plek is om naartoe te gaan. De NZa geeft daarbij aan dat het belangrijk is dat een zorgverlener duidelijk aangeeft wat de patiënt van zijn of haar zorgverlener kan verwachten en wat de zorgverlener van zijn of haar patiënt verwacht. Zo staat op de informatiekaart bijvoorbeeld dat patiënten vanzelfsprekend veilige zorg kunnen verwachten. Maar ook dat zorgverleners hopen te kunnen rekenen op flexibiliteit van patiënten als zorg op afstand aangeboden kan worden. Daarnaast wordt beschreven hoe er met de patiënt in verschillende situaties gecommuniceerd kan worden. Bijvoorbeeld met iemand waarbij zorg is uitgesteld en met iemand die een klacht heeft. Ook gaat de informatiekaart in op een aantal aandachtspunten in de communicatie, zoals het scheppen van reële verwachtingen. Bijvoorbeeld als er sprake is van digitale zorg of van een langere wachttijd.

Andere hulpmiddelen

Wat patiënten kunnen verwachten van hun arts is ook in de eerder gepubliceerde voorlichtingsvideo ‘De zorg is veilig, ook nu’ uitgelegd. In de video benadrukken medisch specialisten en huisartsen dat de zorg veilig is. De Federatie bracht eind mei de handreiking Opstarten poliklinische non-COVID zorg uit met praktische adviezen hoe de opschaling organisatorisch en communicatief vorm te geven. De informatiekaart van de NZa is een uitwerking van de uitgangspunten die in de handreiking staan voor communicatie van zorgaanbieders met patiënten.

De informatiekaart is ontwikkeld door de NZa in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en het RIVM. Lees het nieuwsbericht op de website van de NZa.