Inbreng Federatie Tweede Kamerdebat

De Federatie Medisch Specialisten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de bestrijding van de COVID-19 epidemie. In een brief brengt Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bij de Tweede Kamer een aantal punten onder de aandacht ter voorbereiding op het debat van woensdag 8 april.

In de brief wijst de Federatie op bestaande zorgen over het mijden van zorg door non-covid patiënten. Het is belangrijk dat iedereen weet dat het ziekenhuis een veilige plek is om naartoe te gaan. Daarnaast wijst de Federatie op de bestaande zorgen over tekorten van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. Van Benthem: ‘Er is begrip voor het feit dat het lastig is om de tekorten op te lossen, maar de Federatie benadrukt tegelijkertijd nogmaals dat alles uit de kast gehaald moet worden om dit op te lossen.’ Verder stelt de Federatie dat het belangrijk is dat het publiek de maatregelen van het kabinet en de RIVM met betrekking tot social distancing nauwgezet blijft volgen. De medisch specialisten zien dat de samenleving zich zo goed mogelijk inzet om afstand van elkaar te bewaren, maar blijven zeggen: ‘Help ons helpen! Houd afstand! of Blijf thuis!.’

Aandacht voor non-covid zorg

In de brief uit de Federatie haar zorgen dat de noodzakelijke non-covid zorg onder druk staat. Voorbeelden hiervan zijn hartchirurgie en oncologische behandelingen. Verder informeert de Federatie de Tweede Kamer in de brief over de publicatie van de Leidraden zorgkeuzes en samen beslissen bij COVID-19. Naar aanleiding van een webinar van de Federatie waarin deze documenten werden toegelicht aan ongeveer 2.000 medisch specialisten, zijn vervolgstappen ondernomen om concrete handvatten te ontwikkelen voor die situatie waarin zorgkeuzes niet meer uitsluitend gemaakt kunnen worden op medisch-inhoudelijke gronden.

In de brief spreekt Federatievoorzitter Van Benthem tot slot uit trots te zijn op alle medisch specialisten en andere zorgverleners die zich dag en nacht inzetten in deze ingewikkelde tijd. Van Benthem: ‘De Federatie bedankt hen voor hun ongekende inzet en dankt de Tweede Kamer, het kabinet, het RIVM en het ministerie van VWS voor alle steun: Teamwork is nu het allerbelangrijkste. Zorg goed voor elkaar en zorg goed voor uzelf.’