Inbreng Federatie debat arbeidsmarktbeleid in de zorg

De Federatie heeft bij de Vaste Kamercommissie van VWS een drietal punten onder de aandacht gebracht voorafgaand aan het debat over arbeidsmarktbeleid in de zorg op donderdag 7 oktober.

In een brief vraagt de Federatie aandacht voor de arbeidsmarktpositie van startende specialisten. Een aantal oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt en worden inmiddels toegepast, maar de Federatie benadrukt in de brief dat het probleem niet opgelost kan worden zonder steun van de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid.

Daarnaast vraagt de Federatie in de brief om rust in het systeem en dus behoud van de vrije keuze tussen werken in dienstverband of als vrijgevestigd medisch specialist. Tot slot waarschuwt de Federatie in de brief voor de paradox van de crisis. We moeten ervoor waken dat we niet teruggaan naar de controledrang en regelgeving die al die jaren zoveel administratielast, tijdverlies en motivatieverlies hebben veroorzaakt. We vragen de Kamerleden om de intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals richtinggevend te maken in het zorgbeleid: ‘Faciliteer de zorgprofessional: de druk op de zorg wordt te groot. Het gaat ten koste van het werkplezier van de zorgverleners en met de huidige arbeidsmarktproblematiek kunnen we ons dat niet veroorloven.’

Lees de brief