IGJ: ggz als sector veerkrachtig en voortvarend

Ggz-instellingen reageerden veerkrachtig en voortvarend op de uitdagingen van de COVID-19 uitbraak, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in het rapport Sectorrapportage ggz tijdens de coronacrisis. ‘Besmettingen met het virus zijn beperkt gebleven en de zorg voor de meeste cliënten is gewaarborgd.’

Volgens de IGJ is de ggz tot nu toe op een accurate en professionele wijze omgegaan met de coronacrisis. ‘Zorgaanbieders proberen maatwerk te leveren zodat cliënten zoveel mogelijk de zorg krijgen die zij nodig hadden en hebben.’ De IGJ onderstreept het belang van goede samenwerking tussen ggz-instellingen onderling en met onder meer huisartsen en GGD’en.

Financiële situatie

De IGJ vraagt naar aanleiding van het rapport aandacht van het ministerie van VWS voor de financiële situatie van zorgaanbieders, omdat in de praktijk de financiële regelingen die zijn getroffen door de zorgverzekeraars niet afdoende lijken te zijn. Verder schrijft de IGJ ‘dat de noodzaak tot maatwerk centraal moet blijven staan in de zorgverlening en de te nemen maatregelen bij een tweede uitbraak van het virus. Dat is nodig om ontwrichting en terugval te voorkomen.’

Positie van de cliënt

In voorbereiding op een eventuele tweede golf zou er meer aandacht moeten zijn voor de positie van de cliënt en de vertegenwoordiging van cliënten door de Cliëntenraad. De IGJ vindt het belangrijk om cliënten mee te nemen in de besluitvorming en hen zo weinig als mogelijk in hun rechten te beperken. Hier is ruimte voor verbetering: ‘bestuurders laten zien dat zij hier hun best voor hebben gedaan, maar dat dit niet altijd gelukt is’.

Lees het hele rapport