IC-cursus voor arts-assistenten

Voor alle arts-assistenten die mee gaan werken op de IC-afdeling in hun ziekenhuis is een opfriscursus over de behandeling van COVID-19 patiënten gemaakt. De cursus bestaat uit 3 video’s en gaat onder andere over de hygiëne- en isolatiematerialen. De cursus is gemaakt door diverse ziekenhuizen in samenwerking met de intensivistenvereniging.

Ook voor medisch specialisten

De opfriscursus richt zich op de problematiek rondom ARDS en corona. Het doorlopen van de cursus duurt ongeveer 1,5 uur. De cursus is gemaakt door intensivisten uit het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het OLVG, het Reinier de Graaf Gasthuis en het Haaglanden MC. De cursus is primair opgezet voor arts-assistenten die mee gaan werken op een IC-afdeling, maar kan ook gevolgd worden door medisch specialisten, die op de IC (gaan) meedraaien.

Lees meer op de website van de NVIC