Herzien: Leidraad Criteria overplaatsing COVID-patiënten

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuisbezetting door COVID-19 zijn de criteria voor overplaatsing van klinische COVID-19 patiënten herzien. Besloten is dat tijdens fase 2c en 2d bepaalde COVID-patiënten tóch verplaatst mogen worden in overleg met een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. De aanpassingen zijn opgenomen in de leidraad ‘Criteria voor overplaatsing van COVID-19 patiënten naar een ander ziekenhuis’. 

Het gaat om de volgende patiënten: 

  • patiënten met een ernstige cognitieve stoornis of dementie  
  • patiënten met andere ernstige psychiatrische co-morbiditeit  
  • patiënten met een ernstige verstandelijke beperking 
  • patiënten met een ernstige neurodegeneratieve aandoening, b.v. M. Parkinson  
  • patiënten waarvan verwacht wordt dat ze langdurig verpleeghuiszorg nodig hebben 

Op basis van de beoordeling van de gezondheidssituatie van de individuele patiënt kan overplaatsing van deze patiënten worden overwogen als redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit niet leidt tot ernstige (acute) impact op het gedrag van de betreffende patiënt. Het advies is om een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde in consultatie te laten beoordelen of het overplaatsen van de betreffende patiënt verantwoord is. Met de leidraad wil de Federatie Medisch Specialisten bijdragen aan een gelijkwaardige verdeling van klinische COVID-19 patiënten over de ziekenhuizen. 
 
Download de leidraad