Handvatten voor samen beslissen bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. De leidraden zijn gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten en worden verstuurd naar de achterban van alle betrokken verenigingen.

De laatste weken wordt er steeds meer bekend over de nieuwe ziekte COVID-19. Het staat vast dat het een ziekte is die zich op verschillende manieren presenteert, die gepaard gaat met een grote hoeveelheid patiënten die ook nog intensieve zorg behoeven. Het is daarom essentieel dat artsen en andere zorgverleners beschikken over kennis die helpt bij het maken van de beste behandelkeuzes samen met hun patiënten. Wat is de meest zinvolle zorg? Wat is de juiste zorg? Wat is de juiste plek? De drie leidraden bieden handvatten voor het goede gesprek tussen arts en patiënt om samen te beslissen over de meest zinvolle zorg. Deze kennis is in drie leidraden en gebaseerd op de op dit moment beschikbare onderzoeks- en ervaringsgegevens uit binnen- én buitenland. Vrijdagavond 27 maart om 19.00 uur worden de leidraden uitgelegd en besproken tijdens een multidisciplinair webinar van de Federatie Medisch Specialisten. Inschrijven hiervoor kan tot 17.00 uur via deze link.

Het gaat om de volgende documenten:

  1. Leidraad thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19

    NVKG, Verenso, NIV, KNMG, NHG, Federatie Medisch Specialisten
  2. Leidraad voor opname van patiënten met (verdenking op) COVID-19 besmetting in het ziekenhuis
    NIV, NVKG, NVALT, NIVIC, KNMG, NVT, NVSHA, Federatie Medisch Specialisten
  3. Draaiboek pandemie deel 1
    NVIC, NVKG, NIV, KNMG, Federatie Medisch Specialisten

Download alle documenten

Elk van deze documenten kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd op grond van actualiteit en wetenschappelijk onderzoek. De meest actuele versie staat op de websites van alle bovengenoemde partijen alsmede op de website van de Federatie Medisch Specialisten.