Handvatten voor implementatie telebegeleiding bij hartfalen

Bij de behandeling van hartpatiënten wordt steeds vaker telebegeleiding ingezet. Cardiologen monitoren hun patiënten op afstand met als doel onnodige ziekenhuisbezoeken en -opnames te voorkomen. Hiermee dragen zij bij aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. De nieuwe implementatiekaart Telebegeleiding Hartfalen geeft handvatten om deze vorm van zorg succesvol in het ziekenhuis te implementeren.

Telebegeleiding blijkt onder andere effectief bij stabiele hartfalenpatiënten met ernstiger vormen van hartfalen, maar ook bij bijvoorbeeld patiënten waarbij de medicatie nog moet worden ingesteld na een ziekenhuisopname. De implementatiekaart beantwoordt vragen als ‘hoe organiseer je telebegeleiding?’, ‘wat is de tijdsinvestering?’, ‘wat betekent dit voor de ict?’ en ‘hoe wordt het gefinancierd?’. Daarnaast bevat het document concrete tips, voorbeelden en verwijzingen naar andere praktische documenten en websites.

De Federatie Medisch Specialisten heeft deze implementatiekaart samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg, de Harteraad, Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen opgesteld.

Bekijk de implementatiekaart