Handreiking Inhaalzorg medisch-specialistische zorg gepubliceerd

Wanneer ben ik aan de beurt voor mijn behandeling? Sta ik nog wel op de wachtlijst? Bij welk ziekenhuis of welke kliniek kan ik het snelste terecht? Vragen die leven bij de naar schatting 1,5 miljoen patiënten waarvan de afspraak, behandeling of operatie is uitgesteld of afgezegd door corona. Om medisch specialisten te ondersteunen bij de communicatie over inhaalzorg richting patiënten is de handreiking Inhaalzorg medisch-specialistische zorg gepubliceerd.

Download de handreiking

In de handreiking staan voorbeeldvragen van patiënten over inhaalzorg met bijbehorende voorbeeldantwoorden, een stappenplan voor zorgbemiddeling, tips voor de communicatie en relevante verwijzingen. De handreiking is een uitgave van het Ministerie van VWS in samenwerking met diverse partijen waaronder de Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland. Eerder dit jaar publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al de informatiekaart Passende inhaalzorg.

Zorgkaart Nederland

Informatie over de wachttijden van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen patiënten zelf terugvinden op ZorgkaartNederland. Zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg moeten daarvoor hun wachttijdeninformatie elke twee weken aanleveren.