Gestructureerde aanpak nodig van gepast gebruik dure geneesmiddelen

De kosten van (dure) geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg nemen steeds meer toe. Gepast gebruik van dure geneesmiddelen draagt bij aan de kwaliteit van zorg en kan tot kostenbesparing leiden. Een gestructureerde aanpak kan aan een versnelde en bredere implementatie van gepast gebruik bijdragen.

Dat is de belangrijkste conclusie van een inventariserend onderzoek naar gepast gebruik van dure geneesmiddelen dat adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) en Radboudumc in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patientenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben uitgevoerd. Het ministerie van VWS heeft het onderzoek gefinancierd. 

Vele initiatieven, kennis is versnipperd

Er bestaan vele initiatieven op het gebied van gepast gebruik van dure geneesmiddelen, maar kennis ervan is verspreid en wordt nog niet systematisch verzameld en gebruikt. SiRM en Radboudumc hebben ruim 90 initiatieven geïnventariseerd met potentie om gepast gebruik te vergroten, zoals het lager doseren van dure geneesmiddelen, het toepassen van start-stopcriteria, het tegengaan van verspilling en het boosten van geneesmiddelen met voeding. De opgehaalde interventies zijn door de wetenschappelijke verenigingen beoordeeld op de mogelijkheid voor brede implementatie op grond van de beschikbare wetenschappelijke evidence. Van deze initiatieven waren enkele voldoende wetenschappelijk onderbouwd om breder toegepast te kunnen worden bij patiënten. Voor de andere gepast gebruik interventies is meer onderzoek nodig.

Gestructureerde aanpak nodig

Een gestructureerde aanpak moet hierin verandering brengen. Vervolgacties zijn gericht op het realiseren van een aanpak waarbij bewezen effectieve interventies van gepast gebruik van dure geneesmiddelen breed in de praktijk worden geïmplementeerd en waarbij onderzoek plaatsvindt naar kennishiaten. Structurele financiering van onderzoek is nodig en er moet meer aandacht komen voor de implementatie in de praktijk. Partijen gaan onderzoeken in hoeverre de aanpak van gepast gebruik van dure geneesmiddelen kan aansluiten bij het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) of andere structuren. 


 

Foto: iStock.com/ilkaydede