Gepubliceerd: Informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’

Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met de huisarts of de vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Dat is de belangrijkste boodschap van de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ van het ministerie van VWS. De informatiekaart schetst wat patiënten kunnen doen als ze klachten hebben, een afspraak of verwijzing hebben, of als zorg is uitgesteld. Zorgverleners hebben met deze informatiekaart en handvat om hierover te communiceren met hun patiënten.

Met de informatiekaart wil het ministerie mensen goed informeren over wat er momenteel wel en niet mogelijk is in de zorg en hoe de patiënt hierop kan reageren. Daarnaast roepen ze mensen op om met klachten wél naar de huisarts te gaan. Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark: ‘Wat er ook gebeurt in coronatijd, dus ook nu tijdens de lockdown, we benadrukken dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact moeten opnemen met de huisarts of hun vaste zorgverlener als ze nieuwe gezondheidsklachten hebben of als hun bestaande klachten ernstiger worden. We willen natuurlijk niet dat gezondheidsklachten verergeren. Iets wat nu klein lijkt, kan over een jaar misschien groter geworden zijn.’

De informatiekaart is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, Patiëntenfederatie Nederland, MIND, Landelijke Huisartsenvereniging, Federatie Medisch Specialisten, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland.

Download de informatiekaart en andere documenten op rijksoverheid.nl.