Gepubliceerd: handreiking Adequate registratie epd

Om medisch specialisten te ondersteunen bij eenduidige registratie hebben de Federatie Medisch Specialisten en het programma Registratie aan de Bron de handreiking Adequate registratie in het Elektronisch Patiëntendossier (epd) opgesteld voor drie klinische concepten: klachten en diagnoses, behandelaanwijzingen en allergieën. Met de handreiking wordt een belangrijke eerste stap gezet naar landelijke afspraken over welke informatie er minimaal in het zorgproces moet worden geregistreerd.  
 
Onderzoek heeft aangetoond dat zorgprofessionals bereid zijn om te registreren, maar dat ze niet altijd precies weten wat er dan van hen wordt verwacht. Voor de drie klinische concepten is eenheid van taal vastgelegd in definities en in de bijbehorende zorginformatiebouwstenen (zibs). De handreiking geeft antwoorden op wat en wanneer er gegevens moeten worden vastgelegd. Zijn er bijvoorbeeld velden die je altijd moet invullen? En wanneer is gestructureerd vastleggen belangrijk en wanneer volstaat vrije tekst? Daarnaast geeft de handreiking aan hoe we in het epd de informatie willen vastleggen; dus ook leveranciers kunnen hier hun voordeel mee doen. 

Medisch specialisten vanuit wetenschappelijke verenigingen en het CMIO-netwerk, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de handreiking. 

Bekijk de handreiking