Gepubliceerd: Gezamenlijke visie op regionaal opleiden

Op 30 januari werd een gezamenlijke visie op regionaal opleiden gepubliceerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), De Jonge Specialist (DJS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Federatie Medisch Specialisten. Het doel is een betere afstemming tussen alle opleidingspartners in een regio zodat alle aios optimaal gebruik kunnen maken van alle beschikbare kennis en expertise binnen de verschillende opleidingsinstellingen in de regio. 

Aios krijgen meer regie bij het vormgeven van hun individueel opleidingsplan, met een grotere keuze uit differentiatiemogelijkheden en een rijke exposure aan ziektebeelden. Het visiedocument en de bijbehorende handreiking zijn praktisch ingestoken en bieden tips over het gezamenlijk organiseren van de regionale opleiding en hoe dit te monitoren vanuit transparantie en gelijkwaardigheid. Hein Brackel, bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten: ‘We willen hiermee opleiders en het opleidingsveld ondersteunen om regionaal opleiden vorm te geven. Immers jouw opleiding is zo sterk als je regionale netwerk.’ 

Medisch-specialistische vervolgopleidingen vinden inmiddels vooral plaats binnen regionale netwerken met meerdere opleidingsinstellingen. Daar horen gezamenlijke afspraken bij over de inhoud, de kwaliteitszorg van de opleiding in het betreffende specialisme en ook over de organisatie, taakverdeling, verantwoordelijkheden en governance. 
In 2015 presenteerde de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten uitgangspunten en randvoorwaarden in een visiedocument Regionalisering van de medisch-specialistische vervolgopleiding. Het gezamenlijke visiedocument is een actueel vervolg op deze uitgangspunten.