Gepaste zorg krijgt plek in zorginkoop

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een lijst opgesteld van 88 verbeteringen uit het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’. Elk ziekenhuis kiest daaruit tien thema’s. Zo krijgt gepaste zorg een plek in de zorginkoop en kan implementatie van zorgevaluatie-onderzoek worden versneld.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik heeft als doel om de opzet en implementatie van zorgevaluatie beter te organiseren en dit structureel onderdeel te maken van de medisch-specialistische zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars willen nu bij tien thema’s naar keuze specifiekere afspraken maken bij de zorginkoop om zo het implementatieproces te versnellen. Spiegelinformatie over de tien thema’s zijn daarbij het uitgangspunt.

De 88 verbeteringen hebben betrekking op het stimuleren van gepast gebruik bij verschillende aandoeningen. Hiervoor worden onder andere Verstandige keuzes als uitgangspunt genomen, dit zijn bewezen (evidence) aanbevelingen bij een bepaalde behandeling. Ziekenhuizen kunnen bijvoorbeeld bij de zorginkoop afspraken maken over de behandeling van een lage rughernia. Het advies is om niet te opereren als alleen sprake is van rugpijn.

Lees meer over Zorgevaluatie