Genomineerden Opleidingsprijs 2019 bekend

De drie medisch specialisten die kans maken op de Opleidingsprijs 2019 zijn bekend. Internist Joost van Esser (Amphia Ziekenhuis), anesthesioloog Christiaan Keijzer (Radboudumc) en cardioloog Anho Liem (Franciscus Gasthuis) zijn genomineerd en verdienen volgens hun aios de titel ‘Beste opleider van het jaar’.

De Jonge Specialist (DJS) organiseert jaarlijks de Opleidingsprijs, waarvoor aios hun opleider kunnen nomineren. Dit jaar ontving De Jonge Specialist een record aantal inzendingen die werden beoordeeld door een jury, bestaande uit patholoog Elisabeth Bloemena (beste opleider van 2018), uroloog Michael van Balken (winnaar 2017) en DJS-bestuursleden Kèren Zaccai (aios urologie) en Fardou Heida (aios gynaecologie). Volgens hen voldoen de drie genomineerden op alle fronten aan de kenmerken voor ‘beste opleider’. Ook als het gaat om het thema van het jaarlijkse DJS Congres ’Fit to perform’, dat op 27 september plaatsvindt in Tiel. De drie genomineerden worden daar gepresenteerd door hun aios-groepen, waarna alle deelnemers aan het congres mogen stemmen op hun favoriet.

Wat zeggen aios over de drie genomineerden?

Joost van Esser is door de aios beschreven als een betrokken en bevlogen opleider met veel oog voor het welzijn van de aios. Niet alleen in het ziekenhuis maar ook op persoonlijk vlak, passend in het thema ’Fit to perform’. Hij weet veel over de achtergronden van de aios en zet zijn eigen netwerk in om de wensen van de aios qua opleiding te kunnen verwezenlijken. Joost staat bekend om zijn persoonlijke aanpak en laat zien ook interesses te hebben buiten het vakgebied die hij ook inzet voor de opleiding. Hij motiveert de aios om bij onderwijsmomenten over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.

Christiaan Keijzer is opleider van een grote opleidingsgroep van 60 aios. De aios noemen hem bevlogen en betrokken. Hij heeft het dienstensysteem binnen de afdeling op de schop genomen om de aios te ontlasten. Ook heeft hij taken teruggegeven aan de staf om zo de opleiding te beschermen. Christiaan behoedt zijn assistenten voor stilstand en achteruitgang. Maar hij roept zijn aios ook tot halt zodat ze kunnen opladen en ’Fit to perform’ blijven. Hij is hierin streng, maar rechtvaardig en heeft het vermogen de assistent vrij te laten ontwikkelen in de gekozen route en uit te laten vliegen.

Anho Liem wordt door de aios beschreven als een heel bevlogen opleider die laagdrempelig benaderbaar is. Hij heeft een grote aios-groep van 37, maar kent iedere aios en geeft hen allen zeer individuele en persoonsgerichte begeleiding. De aios voelen zich gekend en gehoord. Anho wordt gezien als een rolmodel. De opleider kent de sterke en zwakke punten van de aios individueel waarbij hij juist ook oog heeft voor de aios als mens en de werk-privébalans, zodat ze ‘Fit to perform’ blijven. Anho geeft nog wekelijks zelf onderwijs en maakt daarnaast van elke overdracht een onderwijsmoment. Hij heeft de opleiding aangepast nu er minder aios op de werkvloer zijn.

Kijk voor meer informatie op www.dejongespecialist.nl/djscongres.