Financiering programma medicatieoverdracht moet vrijkomen

In aanloop naar de begrotingsbehandeling heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met de brancheorganisaties van ziekenhuizen (NVZ en NFU), ziekenhuisapothekers (NVZA) en de zelfstandige klinieken (ZKN) opgeroepen de financiering van het programma medicatieoverdracht ‘de Kickstart’ vrij te maken. Dit staat in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Uitstel van het programma stelt patiënten onnodig langer bloot aan mogelijke medicatiefouten.

De minister heeft financiering van de Kickstart doorgeschoven gezien de demissionaire status van het kabinet. De partijen vinden dat het programma doorgang moet vinden omdat het bestaand beleid is. Bovendien is het programma door de veldpartijen en het ministerie omarmd omdat het bijdraagt aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en transparantie. Het voorkomt onnodige medicatiefouten en daarmee 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar, en bespaart dus substantiële zorgkosten. Uitstel van dit programma is niet uit te leggen aan patiënten(verenigingen), zorgverleners, leveranciers en bureaumedewerkers die al geruime tijd zeer intensief en constructief in het programma samenwerken.

De begrotingsbehandeling van het ministerie van VWS in de Tweede Kamer is op 26 en 28 oktober.

Lees de brief