Federatie pleit bij Tweede Kamer voor leesbevoegdheid epd’s

Mede uit het oogpunt van patiëntveiligheid pleit de Federatie Medisch Specialisten bij de Tweede Kamer voor een leesbevoegdheid voor medisch specialisten in epd’s van andere instellingen. Dit staat in een brief van de Federatie aan de Kamerleden in aanloop naar het debat over gegevensuitwisseling in de zorg op woensdag 9 oktober. Uit de vorige week gepubliceerde peiling van de Federatie over gegevensuitwisseling blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk zet. Daarnaast antwoordde 93% bevestigend op de vraag of het van voordeel kan zijn als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in de epd’s van andere zorginstellingen.

Als een van de deelnemers van het Informatieberaad Zorg zet de Federatie zich in voor een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het opbouwen van dit stelsel is echter complex en zal de nodige tijd vergen. Ondertussen staat de patiëntveiligheid onder druk door gebrekkige gegevensuitwisseling. Om die reden vraagt de Federatie de Tweede Kamer om de minister te verzoeken of het mogelijk is om op korte termijn leesbevoegdheid te regelen. Parallel aan de opbouw van een duurzaam systeem via het Informatieberaad en de uitwerking van het komende wetsvoorstel van minister Bruins. Marcel Daniëls, voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Zonder de gevoeligheden rondom privacy van patiëntgegevens teniet te doen, denken wij dat als medisch specialisten leesbevoegdheid hebben in epd’s van andere zorginstellingen, dit de patiëntveiligheid ten goede zal komen.’

Ruim 450 ingezonden voorbeelden

‘In het digitale tijdperk kan het niet zo zijn dat medisch specialisten voor gegevensuitwisseling afhankelijk zijn van het versturen van faxen en branden van cd-roms/dvd’s,’ aldus Daniëls. Toch is dit de dagelijkse praktijk blijkt uit de ruim 450 ingezonden voorbeelden van medisch specialisten werkzaam in algemene en universitaire ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige klinieken die aan de peiling van de Federatie hebben meegedaan. De gevolgen die medisch specialisten noemen zijn, naast de risico’s voor de patiëntveiligheid: dubbele diagnostiek, tijdverlies, vergroting administratielast en vermindering van het werkplezier. Bovendien wekt het nogal eens ergernis en onbegrip op bij patiënten.

Bekijk de infographic met de resultaten van de peiling over gegevensuitwisseling
Lees meer over gevensuitwisseling