Federatie pleit bij Tweede Kamer voor een goed werkend EPD

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de Federatie Medisch Specialisten dat gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens ten koste gaat van de patiëntveiligheid. Daarbij is het een belangrijke oorzaak van onnodige administratielast voor zorgprofessionals. Aanleiding voor de brief is een debat vandaag in de Tweede Kamer over gegevensuitwisseling in de zorg, e-Health, slimme zorg en administratieve lasten. 

De Federatie vraagt in het bijzonder aandacht voor twee punten: 

  • Verminder administratieve lasten: Breng bij toekomstige beleidsvoornemens de verwachte effecten voor de regeldruk in kaart; 
  • Maak een elektronisch patiëntendossier dat in dienst staat van de patiënt en de zorgprofessional: Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarbij de gebruiker centraal staat, en goede vastlegging en uitwisseling van gegevens mogelijk is.  

Debat gegevensuitwisseling

Ook vindt deze week in de Tweede Kamer de wetsbehandeling van de Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg (WEGIZ) plaats. De Federatie ziet het wetsvoorstel als een belangrijke eerste stap om te komen tot volledige gedigitaliseerde en een juiste, gestructureerde uitwisseling van gegevens. Er zijn echter nog een aantal stappen te maken, waaronder de waarborging van de effectiviteit, het voorkomen van complexiteit in de praktijk en het oplossen van conflicterende wetgeving rondom toestemming van de patiënt. Lees ook de brief die wij eerder dit jaar aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.