Federatie adviseert ziekenhuizen over vervolgaanpak vaccinatie zorgmedewerkers

De eerste 40.000 medewerkers werkzaam in de acute zorg hebben in de afgelopen weken de COVID-19 vaccinatie gekregen. Omdat we veel vragen krijgen over de volgorde van urgentie voor de vaccinaties adviseert de Federatie in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), over de fasering van vaccinaties voor zorgpersoneel.

Op basis van de expertise binnen de wetenschappelijke verenigingen en in de diverse COVID-expertiseteams en werkgroepen geeft de Federatie in de brief een aantal punten mee die kunnen helpen met het lokaal formuleren van een schema van vaccinatie van zorgmedewerkers. Omdat door schaarste niet alle zorgmedewerkers tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden, is dat in volgorde van urgentie:

  1. Zorgmedewerkers die dagelijks directe patiëntenzorg leveren aan COVID-patiënten op de SEH, IC en COVID-afdelingen en die nog niet gevaccineerd zijn.
  2. Zorgmedewerkers die veelvuldig op de SEH, IC en COVID-afdelingen werkzaam zijn, bijvoorbeeld voor ondersteunende of consulterende werkzaamheden.
  3. Zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg leveren bij reguliere non-COVID zorg. Met het belang van patiënten voor ogen, adviseren wij hierbij de volgorde aan te houden van de klassen, die zijn ingedeeld op basis van de mogelijke gezondheidsschade en/of verlies van levensjaren voor de patiënt, indien de zorg wordt uitgesteld.
  4. Overige zorgmedewerkers.
 
In de brief raadt de Federatie aan om medisch specialisten, verpleegkundigen en overige (zorg)medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij de lokale vaccinatiestrategie.