Factsheet Vergelijking fysieke consulten en consulten op afstand

Sinds de coronacrisis heeft het gebruik van e-consulten een vlucht genomen. Daarmee groeit ook het aantal vragen over de inzet van deze vorm van digitale zorg. De Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland hebben daarom een factsheet gepubliceerd voor medisch specialisten én patiënten met veelgestelde vragen rondom het gebruik van deze ‘consulten op afstand’. De factsheet bevat onder andere een tabel met overeenkomsten en verschillen tussen fysieke consulten en e-consulten.

Een veelvoorkomende vraag is waarom bij een e-consult net als bij een fysiek consult het eigen risico van de patiënt wordt aangesproken. Wat wel of niet onder het eigen risico valt, is wettelijk vastgelegd. In de factsheet wordt uitgelegd dat de zorg en de inspanning van de arts of andere zorgprofessional bij een e-consult gelijk staat aan een fysiek consult. In een uitgebreid overzicht staan de Federatie en de Patiëntenfederatie stil bij de vele overeenkomsten en geringe verschillen tussen een afspraak in het ziekenhuis en een online- of belafspraak.

In de factsheet wordt ook de vraag beantwoord of een consult op afstand alle vormen van zorg kan vervangen. Een medisch specialist zal altijd samen met zijn of haar patiënt overleggen over het gebruik van digitale zorg. Vaak is er voor goede zorg sprake van een afwisseling van fysieke consulten en consulten op afstand. Eerder bleek uit een enquête van de Federatie dat 39% van de dokters de voorkeur geeft aan fysiek contact met hun patiënt, onder meer voor lichamelijk onderzoek. Volgens de respondenten (800) heeft 61% van de patiënten zelf een voorkeur voor fysiek contact.

Medisch specialisten kunnen met behulp van de patiënten de voor- en nadelen van digitale zorg bespreken. Zo kan het voor patiënten prettig zijn dat er niet gereisd hoeft te worden en zij thuis in het bijzijn van familie een gesprek met de arts kunnen voeren. Daar staat tegenover dat sommige patiënten een e-consult als minder persoonlijk kunnen ervaren.