Extra financiering e-health

Het ministerie van VWS maakt geld vrij om meer digitale zorg op afstand mogelijk te maken. Dit geld kunnen zorginstellingen gebruiken om de kosten te dekken voor de implementatie en de aanschaf van licenties of apparaten.

De noodregeling valt onder de al bestaande Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Per aanvraag is er €50.000,- beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Tot 50 procent van het bedrag kan besteed worden aan technologie, zoals aanschaf van licenties of apparaten.

Aanvragen kunnen worden ingediend op de website van de RVO.
Lees meer op de website van het ministerie van VWS.