Expertiseteams beoordelen COVID-19 richtlijnen

De Federatie Medisch Specialisten heeft vier expertiseteams met medisch specialisten voor COVID-19 ingericht. De expertiseteams beoordelen onder andere welke protocollen, richtlijnen en handreikingen gepubliceerd kunnen worden en welke moeten worden aangepast of aangevuld. Alle bij de Federatie binnengekomen vragen, documenten en verschenen wetenschappelijke onderzoeken worden op onderwerp verdeeld. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg.

Op de website van de Federatie worden alle documenten met medisch specialisten gedeeld. Heeft u een vraag voor één van de expertiseteams? Mail deze naar covid19@demedischspecialist.nl.