Expertiseteam Federatie buigt zich over adviezen infectiepreventie

Het expertisieteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten werkt aan adviezen over veilige patiëntenzorg als afstand houden niet mogelijk is. De medisch specialisten van het expertiseteam maken daarbij per specialisme onderscheid tussen diagnostische en therapeutische behandelingen. Daarnaast onderzoeken zij welke persoonlijke bescherming voor het zorgpersoneel nodig is. De verwachting is dat de adviezen volgende week worden gepubliceerd.

Expertiseteams

In totaal zijn er vier expertiseteams van de Federatie bezig met het ontwikkelen en beoordelen van diverse leidraden, protocollen, richtlijnen en handreikingen. Er zijn expertiseteams voor diagnostiek, behandeling, infectiepreventie en nazorg. Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt de expertiseteams. Alle documenten worden gepubliceerd op de speciale COVID-19 overzichtspagina van de Federatie.