In elk ziekenhuis een CMIO

Elk ziekenhuis heeft een CMIO nodig, vinden voorzitter Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten en Iris Verberk, voorzitter van het Landelijk netwerk CMIO. Zij overhandigden het visiedocument CMIO 2025 op 2 december aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een medisch specialist in de rol van Chief Medical Information Officer (CMIO). Het gaat de goede kant op maar het is nog niet genoeg,’ aldus Iris Verberk.

De overhandiging vond toepasselijk plaats na afloop van het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen zorgpartijen, waaronder de Federatie, en het ministerie van VWS om veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de zorg te realiseren. Het Landelijk netwerk CMIO en de Federatie roepen de ziekenhuizen zonder CMIO op om deze op korte termijn aan te stellen. CMIO’s hebben in het ziekenhuis als arts een strategische rol als aanjager van automatisering, innovatie en regionale samenwerking, en vormen een brug tussen de medische staf, het ziekenhuis en de techniek.

De Federatie Medisch Specialisten en het landelijk netwerk CMIO werken samen op de gebieden van gegevensuitwisseling, het verminderen van administratielast en digitale innovatie. Op deze wijze willen zij de inbreng van alle medisch specialisten bundelen en eenduidig voor het voetlicht brengen.

Visiedocument CMIO 2025