"Eindbod Cao UMC is marktconform"

De NFU heeft op 19 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. “We hebben het gevoel dat de NFU eindelijk heeft geluisterd, en dat is vooral dankzij de druk die werknemers in de umc’s de afgelopen tijd samen hebben opgevoerd,” aldus Jan Willem Le Febre, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden namens de Federatie Medisch Specialisten en de LAD.

Eind mei liepen de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC vast, omdat de NFU de werknemers onvoldoende tegemoetkwam. Daarop werd in alle acht umc’s een actietraject gestart met bijeenkomsten, stiptheidsacties, ‘sit-ins’ en een stille tocht. Al die signalen van ontevredenheid leidden niet tot een beter bod van de NFU. Werknemersorganisaties kondigden daarop verdergaande acties aan en achter de schermen werden zondagsdiensten voorbereid. “Gelukkig hoeft het zover niet te komen,” zegt Le Febre. “De NFU geeft aan dat ze zoveel mogelijk rust wil creëren op het terrein van arbeidsverhoudingen, zodat werknemers zich volledig kunnen richten op patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.”

Hoofdlijnen eindbod

“Natuurlijk kunnen we niet op al onze punten de volledige 100% binnenhalen; dat zou met het oog op het moeizame traject dat we achter de rug hebben ook niet realistisch zijn, maar we denken dat dit bod marktconform is in vergelijking met andere cao’s,” legt Le Febre uit. Volgens hem komt het bod voor een groot deel tegemoet aan de wensenlijst van werknemers. De belangrijkste punten zijn:

  • De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.
  • Werknemers krijgen gedurende de looptijd een salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020).
  • Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Dit geldt niet voor medisch specialisten, omdat hun persoonlijk budget in de vorige cao is opgenomen in het budget functiegebonden kosten.
  • De NFU erkent dat werkdruk een breed ervaren knelpunt is. Ze wil via vijf sporen stappen zetten om de werkdruk te verlagen.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren.
  • Bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.
  • Coassistenten ontvangen (naast de huidige vergoedingsregelingen) een vergoeding van 100 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2019 tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.

Meer informatie over het eindbod op de website van de LAD