Eerste modules Richtlijn COVID-19 gepubliceerd

De eerste vier modules van de multidisciplinaire richtlijn COVID-19 zijn deze week gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze modules hebben betrekking op revalidatie. Modules met betrekking tot infectiepreventie, diagnostiek en behandeling zijn nog in ontwikkeling.

In de vier modules over revalidatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De indicatiestelling voor een revalidatietraject na ziekenhuisopname of opname in het eerstelijnsverblijf hoog complex (ELV-HC) voor COVID-19.
  • De waarde en invulling van de fysieke training binnen de medisch-specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ).
  • De waarde van ademoefeningen en ademspiertraining binnen de MSR en GRZ.
  • Overleg en doorverwijsmogelijkheden.

Modules revalidatie in ontwikkeling

Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vijf aanvullende modules over revalidatie waarin onderdelen van de zorg binnen de (poli)klinische MSR of klinische of ambulante GRZ worden beschreven:

  • De inzet en keuze van meetinstrumenten.
  • De waarde van zuurstoftherapie en de plaats van de saturatiemeter tijdens inspanning.
  • De inzet van de psycholoog, de timing van screening op mentale- en cognitieve klachten en de behandeling van deze klachten.
  • De behandeling van slikklachten.
  • De waarde van specifieke voedingsinterventie.

De publicatie van deze modules wordt eind 2021 verwacht. Daarbij worden ook bestaande Thuisartsteksten herzien.

Naar een multidisciplinaire richtlijn COVID-19

In de komende periode werkt het Kennisinstituut van de Federatie samen met de verschillende expertiseteams en werkgroepen om alle bestaande en nieuw ontwikkelde leidraden over COVID-19 over infectiepreventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie in deze multidisciplinaire richtlijn COVID-19 te verwerken. Zo worden op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Kennisinstituut en de Longalliantie meer dan 20 modules ontwikkeld over de organisatie van zorg, diagnostiek en behandeling van aanhoudende klachten, ook bij patiënten die niet opgenomen zijn geweest tijdens de acute COVID-19 fase. De publicatie van deze richtlijn(modules) in de Richtlijnendatabase wordt in de lente van 2022 verwacht.

Voor onderwerpen die momenteel nog niet in deze richtlijn aan bod komen, verwijzen we je naar het overzicht van COVID-19 leidraden en handreikingen op onze website.

Samenwerking modules revalidatie

De eerste vier richtlijnmodules zijn ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en Verenso (vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Longfonds, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Revalidatie Nederland, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Vereniging voor Sportgeneeskunde en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Het Kennisinstituut heeft het traject begeleid en methodologisch ondersteund.

Bekijk de richtlijn