Eerste Kamer stemt voor wetsvoorstel financiële toetsing kwaliteitsstandaarden

Het wetsvoorstel 'financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden' is door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit voorstel krijgt de minister van VWS de wettelijke mogelijkheid om kwaliteitsstandaarden om financiële redenen tegen te houden. Vóór invoering in het register van het Zorginstituut Nederland toetst de minister kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules op financiële consequenties voor de collectieve zorguitgaven.

De Federatie Medisch Specialisten is samen met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) altijd kritisch geweest op het wetsvoorstel. Er bestaat een risico dat voor het bepalen van goede zorg de betaalbaarheid het uitgangspunt wordt. Bovendien biedt het wetsvoorstel ruimte voor politieke beïnvloeding van het medisch en zorginhoudelijk handelen op basis van wetenschappelijke of vakinhoudelijke gronden.

Er volgt een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin de risicocriteria waarop kwaliteitsstandaarden worden beoordeeld worden gespecificeerd. Zoals de criteria nu in het wetsvoorstel zijn geformuleerd is te ruim. Als Federatie hebben wij hiervoor inbreng geleverd.

De wet werkt terug tot en met 5 juli 2018. Het is nog onbekend wanneer de wet inwerking zal treden.