Een miljoen extra voor zorgevaluatie

Vanuit de begroting van VWS komt er één miljoen euro extra voor medische zorgevaluatie. Vorige week stelde Tweede Kamerlid Arno Rutte van de VVD aan de Tweede Kamer voor met meer geld te komen voor medische zorgevaluatie tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Volksgezondheid.

In het overleg in de Tweede Kamer werd hier aan toegevoegd dat zorgverzekeraars hetzelfde bedrag dienen mee te financieren. Gisteren heeft de Tweede Kamer met het voorstel ingestemd.

Minister Schippers van Volksgezondheid reageerde als volgt: ‘Ik sta positief tegenover dit voorstel en zal hierover met de zorgverzekeraars in gesprek gaan. Hiermee kan de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg verder worden bevorderd. Dit sluit aan op het huidige beleid.’ Dit sluit ook aan op de oproep van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) om een shared savings fonds op te richten waarin zorgveld en politiek gezamenlijk investeren. Op termijn leveren effectiviteitsonderzoeken miljoenen aan besparingen op.

Volumenormen

Ook over de volumenormen voor operaties heeft de Tweede Kamer vorige week tijdens het begrotingsdebat een duidelijk signaal afgegeven richting zorgverzekeraars: zij moeten niet zelfstandig volumenormen ophogen. Eerder dit jaar uitte de OMS al haar zorgen over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland. De aanleiding hiervoor was het eigenhandig verhogen van volumenormen door zorgverzekeraars voor bepaalde aandoeningen.