Duurzaam dokteren: de zorg kleurt groen

Op 7 oktober kleurde de zorg groen. Op het congres Duurzame zorg 2021 georganiseerd door het ministerie van VWS lanceerde Ronnie van Diemen, Directeur-generaal Curatieve Zorg, de nieuwe site vergroendezorg.nl met de woorden ‘Het doet ertoe dat de zorg het goede voorbeeld geeft.' Het congres vloeit voort uit het programma Green Deal Duurzame Zorg van VWS met de bedoeling positieve verandering op het gebied van duurzaamheid aan te jagen.

Zorgprofessionals zijn de schakel naar verduurzaming in de zorg en cruciaal voor het succesvol implementeren van duurzame innovaties. Daarom is de Federatie Medisch Specialisten één van de meer dan 200 partijen die de Green Deal Duurzame zorg voor een gezonde toekomst ondertekende. Hierin staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Alle afspraken zijn gebaseerd op de vier basisdoelen:

  • CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030
  • Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  • Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren
  • Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten

Steeds meer zorgprofessionals, ziekenhuizen en zorginstellingen werken mee aan een duurzame zorgsector. Zo ondersteunt het Kennisinstituut van de Federatie het initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) om in 2021 te starten met het ontwikkelen van een leidraad voor het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf in de richtlijnen van de snijdende specialismen.

Groene initiatieven van wetenschappelijke verenigingen

Ook de wetenschappelijke verenigingen hebben steeds meer aandacht voor duurzame zorg. ‘Gynae Goes Green’ is zo’n voorbeeld. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) riep 2021 zelfs uit tot jaar van de duurzaamheid. Met duurzaamheid als belangrijk thema tijdens hun jaarlijkse congres en de verkiezing van groenste gynaecoloog of vakgroep 2021 hoopt de NVOG te kunnen ondersteunen bij duurzame veranderingen, zowel bij de professionele uitoefening van het vak als privé.

Eerder dit jaar startte ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) met een commissie die zich inzet voor het ontwikkelen van duurzame intensive care ‘De Groene IC’. Voorzitter en ziekenhuisapotheker Nicole Hunveld over de aanleiding van dit initiatief: ‘De zorg is net zo vervuilend als de luchtvaart, dat is schokkend. COVID gaf ons beter inzicht om hoeveel afval het eigenlijk gaat. Zeven vuilniszakken per persoon per dag voor elke patiënt die op de IC ligt. Dat kan en moet minder.’

Een jaar geleden verenigden vijftien wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepen zich in ‘het Landelijk Netwerk Groene OK’. Dit netwerk ondersteunt en stimuleert individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK, om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Voorzitter van de Groene OK en chirurg Jeroen Meijerink: ‘Het grote succes is dat je groenere zorg ziet ontstaan vanaf de werkvloer, dat het niet van bovenaf wordt afgedwongen. Natuurlijk moet je steun hebben van je Raad van Bestuur en managers, maar het allerbelangrijkste is dat je samenwerking zoekt in je ziekenhuis, met je collega’s.’

Ken je ook een interessant initiatief dat helpt de zorg te verduurzamen? Laat het ons weten via communicatie@demedischspecialist.nl.

 

Foto: iStock.com/mspoli