Drie nieuwe kennisagenda’s gepubliceerd

Afgelopen maand publiceerden de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen hun kennisagenda. Samen met patiëntenorganisaties en andere betrokkenen hebben deze wetenschappelijke verenigingen geïnventariseerd welke kennishiaten er zijn binnen hun specialisme en bepaald welke onderwerpen als eerste onderzocht moeten worden.

Met de resultaten van deze zorgevaluatie onderzoeken kunnen zij de zorg aan de patiënt steeds verder verbeteren.

Internisten

Werkgroepvoorzitter Robin Peeters presenteerde begin november de kennisagenda van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) tijdens het symposium Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten. Veertien deelspecialistische verenigingen van de NIV hebben samen met patiëntenorganisaties kennishiaten geprioriteerd. Een voorbeeld van een vraag die zij met zorgevaluatieonderzoek willen beantwoorden: ‘Wat is de beste behandeling bij botontkalking na vijf jaar bisfosfonaat therapie en blijvend verhoogd fractuurrisico?’

Revalidatieartsen

De revalidatieartsen maakten een top 10 met kennishiaten. Onder andere willen zij onderzoeken welke behandeling met het oog op de kwaliteit van leven het meest effectief is voor dwarslaesie patiënten met decubitus (doorligwonden): is het beter om te opereren of kun je beter kiezen voor een niet-operatieve behandeling? Op 9 november ontving prof dr. Hans Rietman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het eerste exemplaar van deze kennisagenda Revalidatiegeneeskunde uit handen van prof. dr. Coen van Bennekom, voorzitter van de wetenschapscommissie.

Sportartsen

Sportarts Fred Hartgens overhandigde op 24 november namens de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) het eerste exemplaar van haar kennisagenda aan Federatievoorzitter Marcel Daniëls. De sportartsen hebben tien kennishiaten benoemd. Onder meer willen zij onderzoek opstarten naar de vraag welke behandelstrategieën effectief zijn bij groeigerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat maar ook onderzoek opstarten waar wordt gekeken naar de effectiviteit van beweeginterventies bij chronische aandoeningen. Naast zorgevaluatie besteedt de kennisagenda ook aandacht aan innovatieonderzoek.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling, zodat beter duidelijk wordt wat werkzaam is en wat niet. Het opstellen van een kennisagenda is hierin de eerste stap. Steeds meer wetenschappelijke verenigingen zijn hiermee bezig. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de ontwikkeling van de meeste kennisagenda’s. Dieuwke Leereveld, adviseur: “Inmiddels hebben tien wetenschappelijke verenigingen hun kennisagenda’s gereed: de KNO-artsen, de klinisch geriaters, de orthopeden, de maag-darm-lever-artsen, de urologen, de radiologen, de revalidatieartsen, de internisten en de sportartsen. Daarnaast zijn er dertien in ontwikkeling en twee in herziening. De volgende stap is het opzetten en uitvoeren van de onderzoeken in onderzoeksnetwerken en het aanvragen van financiering. Zodat deze belangrijke onderzoeken daadwerkelijk van start kunnen gaan en de resultaten snel geïmplementeerd kunnen worden.”

Lees meer over de ondersteuning die het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten kan bieden bij Zorgevaluatie en kennisagenda’s.