Draaiboek pandemie Intensive Care

Om alle Intensive Care afdelingen in Nederland voor te bereiden op crisissituaties zoals de COVID-19 epidemie, heeft de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care een draaiboek opgesteld. Het doel van het draaiboek is daarnaast dat alle IC-afdelingen een uniforme werkwijze hanteren.

Het draaiboek biedt naast handvatten voor een uniforme werkwijze concrete adviezen om de continuïteit van zorg te borgen. Het gaat dan onder meer om medicatie, apparatuur en IT-ondersteuning: hoeveel is er beschikbaar en wat zijn de alternatieven? Daarnaast biedt het draaiboek concrete handvatten hoe hierover duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG hebben aan het draaiboek van de NVIC meegewerkt. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat de meest actuele versie.

Download het document