Debat Tweede Kamer over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tijdens het debat over de ontwikkelingen van het coronavirus op woensdag 14 oktober hebben Kamerleden hun zorgen geuit over de afschaling van reguliere zorg. Het kabinet en de Tweede Kamer onderstrepen het belang van de nieuwe maatregelen om te zorgen dat het aantal besmettingen en daarmee de druk op de ziekenhuizen afneemt. Het is belangrijk om het tij te keren en te voorkomen dat we 75% van de zorg moeten afschalen, aldus minister Van Ark van Medische Zorg en Sport.

De minister benadrukte in het debat dat er tijdens deze golf veel meer kennis over het virus bekend is en dat alle kennis continue binnen en tussen beroepsgroepen wordt gedeeld. Van Ark: ‘Tijdens de eerste maanden van het virus kwamen de medisch specialisten, elke keer dat er iets nieuws aan kennis ontstond, bij elkaar in digitale webinars. Ze hebben met elkaar elk snippertje kennis gedeeld. De kennis van medisch specialisten is ook noodzakelijk om de juiste keuzes te maken bij de afschaling van zorg’. Hierbij wijst de minister naar de Handreiking voor keuzes bij het op- en afschalen van reguliere poliklinische non-COVID zorg van de Federatie. Het kabinet roept mensen op om geen zorg te mijden en benadrukt dat de zorg toegankelijk is.

Voorafgaand aan het debat kregen Kamerleden een technische briefing over de huidige stand van zaken van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Lees het verslag van het Kamerdebat
Lees de samenvatting van het Kamerdebat